Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2014 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού Δεξαμενών Διυλιστηρίων.

Εργασίες μας.

. Διυλιστήρια
. Σταθμοί - Πετρελαιοειδών
. Ναυπηγεία
. Πλοία
. Χαλυβουργίες